טכניון – הכשרת מנהלים בטכניון

בניית הקמפיין "הכשרת מנהלים בטכניון"

בשיתוף פעולה עם משרד פרסום: ברודה קפלן