ד.א.ש.ק פתרונות סביבתיים

מיתוג וליווי אסטרטגי לחברה העוסקת בפתרונות מתקדמים בתחום האשפה.